Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišská Nová Ves - Radnica
Lokalita
obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova z konca 18. storočia. Voľne stojaca trojpodlažná bloková šesťosová stavba, na severnej a južnej strane sedemosová, s monumentálnym rizalitom. [1] Kým hlavný vchod je zo severnej strany, hlavná fasáda je orientovaná na juh. [2] Na južnej priečelí je balustrádový balkón. [3] Medzi štyrmi polostĺpmi, z ktorých dva vnútorné majú iónske hlavice, sú tri vysoké okná s oblúkovitým lúčovým zakončením. Priestor nad nimi je ozdobený vavrínovými girlandami a medailónmi. Stred celej fasády ústí do mohutného tympanónu, uprostred ktorého sa nachádza erb mesta, podopieraný z oboch strán grifmi. Obradná sieň je bohato zdobená pilastrami a sgrafitom. [4] Na poschodie vedie široké dvojramenné schodište [5]
 

Mesto Spišská Nová Ves si po predaji svojej stredovekej radnice (dnes označovanej ako Provinčný dom) postavilo v rokoch 1777 - 1779 novú budovu radnice. Jej výstavba stála 11 569 zlatých a 51 grajciarov. [6]
 

V čase od jej postavenia až do 50. rokov nášho storočia bola centrom mestského života. V nej a okolo nej sa odohrávali najdôležitejšie udalosti, činy, rozhodnutia, ktoré sa týkali Spišskej Novej Vsi. Pred ňou sa konali zhromaždenia občanov a z jej balkóna sa k obyvateľom prihovárali predstavitelia mesta, preto medzi obyvateľmi Spišskej Novej Vsi si radnica zachovala svoje familiárne pomenovanie, ktoré dostala pri svojom vzniku - mestský dom. [7]
 

Najdôležitejšou miestnosťou radnice bola zasadacia, dnes nazývaná obradná sieň. Je umiestnená v strednej osi budovy a siahajúca cez dve poschodia. Zvonku je z oboch strán mohutne dekoratívne zvýraznená. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Radnica bola niekoľkokrát renovovaná. Posledné rekonštrukčné práce boli vykonávané v roku 1992, kedy prebehla 1. etapa prác, pričom vlastné stavebné práce boli zrealizované za 24 mesiacov v dobe od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1995. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
 

Využíva sa na rôzne účely - v suteréne sú spoločenské priestory, na prízemí kancelárske miestnosti predstaviteľov mesta, na prvom poschodí obradné a reprezentačné miestnosti a na druhom poschodí tiež kancelárske miestnosti. [10]

Prístup
Stojí na námestí medzi katolíckym a evanjelickým kostolom.
Fotogaléria
Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015Spišská Nová Ves - Radnica foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 153.
[2] www.spisskanovaves.eu (28.12.2015)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 153.
[4] www.spisskanovaves.eu (28.12.2015)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 153.
[6 - 10] www.spisskanovaves.eu (28.12.2015)
GPS
48.943911, 20.567103
48°056'38.1"N 20°034'01.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk