Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - opevnenie mesta
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Bašta remenárov (Školská bašta) - pôvodne trojpodlažná bašta šošovkovitého pôdorysu bola postavená v prvej polovici 15.storočia. Na zachovaných kamenných konzolách bola pôvodne drevená ochodza slúžiaca pri obrane hradieb a spájajúca ostatné bašty. Remenárska bašta tvorila dôležité obranné miesto západnej strany mestského opevnenia. Jej rekonštrukcia prebehla v rokoch 1962 - 1965. [1]
 


 

Bašta pivovarníkov (Veľká bašta) - pôvodne trojpodlažná bašta, ktorá bola postavená v prvej polovici 15. storočia. Neskôr bola stavebne upravená a zvýšena o dve podlažia. Strieľne pre delá a pušky umožňovali účinnú obranu. Zo strany mesta sa zachovali kamenné konzoly, na ktorých bola drevená ochodza slúžiaca pri obrane bašty. Od polovice 17. storočia mal obranu na nej na starosti cech pivovarníkov. [2]
 


 

Veľká bašta (Hrubá bašta) - pôvodne polkruhová bašta mestského opevnenia, ktorá bola postavená v druhej polovici 14. storočia. Stavebne upravená začiatkom 16. storočia na päťpodlažnú baštu s mohutnými delovými komorami a strieľňami v dolných podlažiach. Bola najväčšou baštou bardejovského opevnenia a s 3,5 m hrubými múrmi chránila najzraniteľnejšie miesto mestského fortifikačného systému. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Bardejov - mestské opevnenie (č. ÚZPF 1665/1-20) - architektonicko-historický výskum časti mestského opevnenia - rok 2006. Autorky: PhDr. Norma Urbanová, Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc. [4]

Fotogaléria
Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta - renesančná bašta foto © Viliam Mazanec 8/1989Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - renesančná bašta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - renesančná bašta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta  foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - renesančná bašta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - renesančná bašta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta pivovarníkov (Veľká bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta pivovarníkov (Veľká bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta pivovarníkov (Veľká bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta pivovarníkov (Veľká bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - bašta pivovarníkov (Veľká bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - Veľká bašta (Hrubá bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - Veľká bašta (Hrubá bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - Veľká bašta (Hrubá bašta) foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta foto © Viliam Mazanec 8/2012Bardejov - opevnenie mesta - dolný barbakan foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - dolný barbakan foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - dolný barbakan foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - horný barbakan foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - kláštorná bašta foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - kláštorná bašta foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná bašta foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - severná časť foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - bašta remenárov (Školská bašta) foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - štvorhranná bašta foto © Vlado Bojko 12/2014Bardejov - opevnenie mesta - západná časť foto © Vlado Bojko 12/2014
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. (8/2012)
[4] www.pamiatky.sk (16.4.2018)
Bibliografia
FLOREKOVÁ, Viera: Historické opevnenie Bardejova. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 3 - 4, s. 14 – 16.
HARČAR, Peter: Obnova mestského opevnenia v Bardejove. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 3, s. 50 - 54.
www.bardejov.sk
GPS
49.292782, 21.278514
49.292782,21.278514
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk