Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Radnica
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Na mieste, kde dnes stojí niekdajšia radničná budova, stáli na konci 13. storočia dva honosné meštianske domy. Jeden z nich vlastnil v 15. storočí významný košický rodák, kancelár kráľovstva a arcibiskup - Primas Uhorska, Juraj Satmáry. Neskôr boli domy spojené a od začiatku 17. storočia v nich sídlila mestská radnica. [1]
 

V rokoch 1779 – 1780 postavili novú barokovo-klasicistickú budovu, podľa projektu Jána Langera zo staviteľskej komory v Bratislave. Reliéfy sú dielom sochára Antona Krausa z Jasova. Radnica je dvojpodlažná sedemosová stavba trojtraktovej dispozície, s pôdorysom v tvare písmena U, vo dvorovej časti je novostavba bývalého kina z roku 1927. [2]
 

Z trojdielneho vestibulu vedie na ľavej strane schodište s kamennou balustrádou, zaklenuté kláštornou klenbou, na ktorej je maľba z roku 1781, znázorňujúca alegóriu Spravodlivosti od Erasmusa Schrötta. V uličnom krídle je slávnostná sieň s nástropnou maľbou apoteózy Márie Terézie od Erasmusa Schrötta, reštaurovaná v roku 1960 M. Štalmachom a M. Spoločníkovou. Po ľavej strane je zasadacia miestnosť. [3]
 

Barokovo-klasicistická fasáda má naznačený stredný rizalit, zdôraznený balkónom na stĺpoch. Balkón má v parapete neskorobarokovú kovanú mrežu. Rizalit je zakončený trojuholníkovým tympanónom, v ktorom je erb mesta Košice. Symetricky riešená fasáda je na prízemí v omietke kvádrovaná. Okná majú v parapetoch reliéfne festóny a v nadokenných plochách sú reliéfne obrazce. [4] Fasáda budovy je dotvorená balustrádou a sochami. [5]
 

Na prelome rokov 1805 a 1806 v budove strávil päť dní ruský vojvodca Michail Kutuzov, ktorý sa porazený vracal z jednej z napoleonskych bitiek. Udalosť pripomína pamätná tabuľa osadená neďaleko hlavného vchodu. Počas rušného roku 1919 sa stala radničná budova centrom vojenských prehliadok. Počas trvania Slovenskej republiky rád bola nakrátko sídlom najvyššieho orgánu Revolučnej vládnej rady. Ako radnica mesta bol objekt využívaný až do roku 1928. Potom bola sídlo radnice premiestnené do novej radničnej budovy na Hviezdoslavovej ulici. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je dobrý.
 

V objekte sídlila dlhé desaťročia (až do roku 1995) mestská knižnica a v súčasnosti ho mesto využíva na reprezentačné účely. V prízemí budovy sa nachádza aj pobočka mestského informačného centra (MiC). [7]

Prístup
Stojí v centre mesta na Hlavnej ulici.
Fotogaléria
Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 6/2014Košice - Radnica (erb mesta) foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica  foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica (nádvorie) foto © Viliam Mazanec 10/2014Košice - Radnica foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] www.sk.wikipedia.org (31.10.2014)
[2] Kino Slovan postavil v roku 1927 H. Kaboš podľa projektu architekta Ľudovíta Oelschlägera v nádvorí radnice. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 91. Napriek stiesnenej priestorovej situácii sa Oelschläger zhostil zadania komplexne a využil pritom celý diapazón svojich obľúbených architektonických článkov. Vstup do priestoru kina zvýrazňuje šestica kónicky sa dohora rozširujúcich stĺpov s lucernami namiesto hlavíc, na prvom podlaží sú to prevýšené arkádové okná a priečelie uzatvára vysoká atika s oblúčkovým ornamentom. Na koncentrovanej prehliadke motívov charakteristických pre Oelschlägera možno miestami sledovať podobnosť s dielom slovinského architekta Jože Plečnika. V rokoch 1997 až 1999 prešla budova kina komplexnou rekonštrukciou. V súčasnosti sa jej priestory využívajú ako premiérové kino, kino pre filmové festivaly, ale aj ako divadelná sála pre malé javiskové formy a divadelné festivaly, či ako priestor pre konferencie a semináre, módne prehliadky, plesy menšieho charakteru a podobne. www.sk.wikipedia.org (31.10.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 91.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 91.
[5 - 7] www.sk.wikipedia.org (31.10.2014)
Bibliografia
PRIATKOVÁ, Adriana: Kiná košického architekta Oelschlägera – Őryho. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 57 – 62.
www.kosice.sk
GPS
48.721649, 21.257959
48°043'17.9"N 21°015'28.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk