Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Rodošto
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
Fotogaléria
Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto- expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto- expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - erb Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - maketa budovy foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - maketa budovy foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - maketa budovy foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - maketa budovy (detail) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - expozícia Františka II. Rákócziho foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - František II. Rákóczi ako 8 ročný foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - František II. Rákóczi  foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - František II. Rákóczi  foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - Turecká izba  foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - Turecká izba  foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - Turecká izba  foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - vstup do jedálne foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - vstup do jedálne (vnútorná strana) foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014Košice - Rodošto - jedáleň foto © Viliam Mazanec 3/2014
Bibliografia
AMBRUŠOVÁ, Uršula: Replika Pamätného domu Rodošto v Košiciach a kópia kresla Františka II. Rákocziho. In: Múzeum, LXI, 2015, č. 4, s. 16 - 18.
GAŠAJ, Dárius: Rodošto - nová expozícia v Košiciach. In: Pamiatky a múzea, 2014, č. 3, s. 14 - 19.
www.kosice.sk
GPS
48.723003, 21.260249
48°43'22.8"N 21°15'36.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk