Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kostiviarska (Banská Bystrica) - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná stavba so strešnou vežičkou z roku 1904. [1] Fasády sú hladké.
 

V interiéri je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia v nadživotnej veľkosti. [2]
 

História kaplnky siaha podľa dostupných údajov do roku 1836, kedy po dokončení slúžila ako III. zastavenie krížovej cesty, vedúcej na Španiu Dolinu. Po zbúraní kaplnky sv. Jána pred barbakanom na bývalom Hornom námestí v roku 1902, darovalo mesto sakrálne predmety vrátane sochy sv. Jána obci Kostiviarska. Na strope kaplnky sú maľby s motívmi Božieho oka, tŕňovej koruny, Ducha Svätého v podobe holubice a monogramu IHS (skratka mena Ježiš v gréčtine). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého sa nachádza pri potoku Bystrica, na Kostiviarskej ceste v bývalej obci Kostiviarska, dnes mestská časť Banskej Bystrice. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 77.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 77.
[3 - 4] www.bbsoo.sk (26.10.2016)
GPS
48.757268, 19.140758
48°45'26.2"N 19°08'26.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk