Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Neologická synagóga
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Nitrianska synagóga je voľne stojaci objekt v maursko-byzantskom štýle situovaný v úzkej ulici v centre mesta, na mieste bývalej Mercaderovej záhrady a je ukážkou Baumhornovho majstrovstva. [1] Objekt začali stavať v roku 1908 na objednávku nitrianskej neologickej náboženskej obce a bola dokončená na Nový rok Roš ha Šana v septembri 1911. [2]
 

Synagóga je ukážkou eklektickej sakrálnej stavby, napodobňujúcej byzantskú a orientálnu architektúru. Inšpirácia orientálnymi slohmi dodáva objektu atraktívny architektonický výraz. Budova má centrálny štvorcový pôdorys, na južnej strane rozšírený o polygonálny rizalit. Fasády sú členené plochými glazovanými tehlami kombinovanými s omietkou, ktorá je zdobená výtvarnými detailmi orientálnej architektúry. Stavba je ukončená centrálnou kupolou s polygonálnym plášťom a nárožnými kupolami. [3]
 

Interiér tvorí štvorcový sieňový priestor otvorený do kupoly dosadajúcej na štyri piliere, ktoré súčasne podopierajú poschodovú emporu – ženskú galériu. K empore vedú dve schodištia. Uzatvára ju vyrezávaný parapet s motívom slepej arkády. Uprostred východnej steny centrálneho priestoru modlitebne v posvätnej arche – svätostánku (aron ha Kodeš), orientovanej smerom k Jeruzalemu, bol uchovávaný najcennejší a najdôležitejší predmet v synagóge – zvitky Tóry. [4]
 

Pôvodným vlastníkom synagógy bola nitrianska Židovská náboženská obec, od roku 1982 Okresný národný výbor v Nitre. V roku 1991 v súlade so zákonom o majetku obcí prešla do majetku mesta Nitry. [5]

Pamiatková ochrana
Obnova nevyužívanej a schátranej budovy začala v roku 1983 po vypracovaní potrebnej projektovej dokumentácie. Do roku 1990 bola zrealizovaná oprava strechy – zastrešenie medenou krytinou, klampiarske práce a oprava fasády. Ďalšia etapa rekonštrukcie sa začala realizovať po roku 1996 a to aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, kultúrnych a náboženských obcí partnerského mesta Zoetermeer, no predovšetkým z rozpočtu mesta Nitry sa začali rekonštrukčné práce v interiéri synagógy – odstránenie havarijných porúch empory, zabezpečenie stropných konštrukcií, vybudovanie sociálnych zariadení, elektroinštalácia a podobne. Celkovo investovalo mesto do obnovy synagógy 780 058 eur. [6]
 

Zrekonštruovaná synagóga patrí dnes k najkrajším židovským náboženským pamiatkam na Slovensku. Výrazne obohacuje systém kultúrnych inštitúcií v Nitre. Sprístupnená bola v roku 2003. Vytvoril sa vzácny priestor pre realizáciu rôznych kultúrnych podujatí mesta, komorných koncertov, divadelných predstavení, literárnych večerov, výstav a i. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je veľmi dobrý. Slúži predovšetkým ako koncertná a výstavná sieň. Hlavnou súčasťou priestorov sú dve stále expozície, cyklus grafických listov Shragu Weila [8] v dolnej časti synagógy a impozantná expozícia holokaustu Osudy slovenských Židov na empore. [9]
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017Nitra - Neologická synagóga foto © Jana Lacková 6/2017
Poznámky
[1] BAUMHORN, Leopold (28. december 1860, Kisbér – 8. júl 1932, Kisbér) – ukončil vzdelanie na viedenskej umeleckej univerzite. V Maďarsku vystaval 20 synagóg. Jeho prvou stavbou bola ostrihomská synagóga (1888), ďalšími synagógy v Szegede (1903), Szolnoku a Budapešti. Na Slovensku sa podieľal na výstavbe synagógy v Lučenci (1924 – 1925), synagógy v Nitre a na renovácii synagógy v Liptovskom Mikuláši. Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. Nitra: Mesto Nitra, 2009. s. 3.
[2] Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. Nitra: Mesto Nitra, 2009. s. 3.
[3] Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. s. 3 - 4.
[4] Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. s. 4.
[5 - 7] Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. s. 5.
[8] WEIL, Shraga - významný izraelský umelec slovenského pôvodu – (24. september 1918, Nitra - ako syn staviteľa, Ing. Ignáca Weila (jeho dielom je okrem iného kino Palace na Radlinského ulici) – 20. február 2009, Haogen, Izrael). Narodil sa v rodine učiteľov, novinárov a obchodníkov. V domovskom liste je zapísaný ako František. Aj predkovia Weila boli nitrianski občania - pradedo Tausig vlastnil domy na Radlinského ulici, dedo Tausig parfumériu na Štefánikovej ulici, druhý pradedo, Jozef Weis, založil miestne noviny Nyitrai Lapok, ďalší príbuzní Weisovci vlastnili kino Uránia na ulici Pri synagóge. Starý otec Weil bol učiteľom v Ašakerte – Nových Sadoch. Františka vychovávali v úcte k umeniu a tvorivej práci. Navštevoval Židovskú ľudovú školu v Nitre, bol členom telovýchovnej jednoty Makkabi a členom združenia židovských skautov Hašomer. Tu ho začali volať starým aramejským menom Shraga. V štúdiu pokračoval na gymnáziu v Nitre, kde ho slovenský jazyk učil známy profesor Damborský. Strednú školu ukončil v Bratislave a pokračoval na Umeleckej priemyslovej škole v Prahe, kde sa špecializoval na sochárstvo. K voľbe iste prispeli skúsenosti z práce v ateliéri nitrianskeho sochára Júliusa Bártfaya. Po výnose, zakazujúcom Židom akékoľvek štúdium (štúdium dokončil až po druhej svetovej vojne absolvovaním, „Academie des Beaux Art“ - Akadémie krásnych umení v Paríži), bol v roku l940 vo vojenskom pracovnom tábore v Podolínci. V roku l94l pracoval ako pomocný robotník a podarilo sa mu dostať povolenie na sobáš. S manželkou žili v rokoch l942 – 1945 ako štvanci, opustili Nitru, dostali sa do Budapešti, kde ich istý čas väznili, potom sa ilegálne vrátili do Nitry. Po druhej svetovej vojne sa vysťahoval do Izraela (1947) a usídlil sa v kibuci Haogen. V roku 1954 študoval monumentálne maliarske techniky na Academie des Beaux Art v Paríži. Jeho život i dielo neskôr výrazne poznačila tragická smrť jeho syna v roku 1967. V Izraeli pracoval na mnohých výtvarných dielach pre verejné priestory, spolupracoval hlavne s architektmi Arjeom a Abom Elchanani (synagóga v Tel Avive, sídlo prezidenta v Jeruzaleme) a interieristami Dorou Gad (budova Parlamentu, hotel Hilton v Jeruzaleme) i Rafim Blumenfeldom (Kennedyho centrum vo Washingtone). Slovenskému publiku sa predstavil prvýkrát v roku 1995 svojimi grafickými prácami. Výberom z tvorby posledných troch desaťročí odovzdáva Shraga Weil svoje jedinečné duchovné posolstvo, v ktorom je všetko podriadené Najvyššej bytosti a smeruje k dobru, čo je túžbou celej ľudskej spoločnosti i jeho vlastnou. Shraga Weil patril medzi najvýznamnejších a najznámejších izraelských výtvarníkov. Jeho diela sú v najvýznamnejších svetových zbierkach a jeho monumentálne práce sa nachádzajú v najvýznamnejších verejných budovách v Izraeli a USA. Ako nitriansky rodák svojimi dielami mimoriadne významne reprezentoval krajinu svojho rodiska na celom svete. www.nitra.sk (28.11.2015) Jadrom jeho tvorby sú grafické práce, no vytvoril tiež mnoho knižných ilustrácií. V posledných rokoch svojho života prešiel od grafiky k olejomaľbe, v ktorej sa kontemplatívne vracia k udalostiam vo svojom živote. Hoci má za sebou neľahký životný príbeh, jeho paleta si aj v tomto období zachováva pôvodnú žiarivú farebnosť. Tento významný umelec, ktorý v Nitre prežil detstvo a mladosť, ani po svojom odchode do Izraela po druhej svetovej vojne na svoje rodisko nezabudol. Shraga Weil rozprával plynule po slovensky aj po mnohých rokoch života strávených v inej krajine, niekoľkokrát svoje rodné mesto navštívil a na Slovensku zanechal vyše 30 grafických listov. Takmer všetky sú dnes umiestnené v priestoroch nitrianskej synagógy. Ide o diela z niekoľkých grafických cyklov, ako sú Pieseň piesní, Kazateľ, Pardes a Biblickí hudobníci. Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. s. 6 - 7.
[9] V predvečer Pamätného dňa obetiam holokaustu, 8. septembra 2005, bola slávnostne otvorená v horných priestoroch synagógy stála expozícia holokaustu Múzea židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave, jediná svojho druhu na Slovensku pod názvom Osudy slovenských židov. Cez dokumenty a historické artefakty približuje najťažšie obdobie židovstva počas druhej svetovej vojny. Každý z vystavených predmetov je nielen symbolom a mementom hrôzy tej doby, ale je spojený s konkrétnym človekom ako spomienka na konkrétny ľudský osud, na jeho osobnú tragédiu. Súčasťou výstavy je symbolický pamätník obetiam holokaustu. Autorsky sa na ňom podieľal popredný slovenský výtvarník Milan Veselý. Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. s. 5 a 10.
Bibliografia
Kolektív autorov: Synagóga v Nitre. Nitra: Mesto Nitra, 2009. 14 s. ISBN 978-80-970152-7-5
www.nitra.sk
GPS
48.311475, 18.086296
48°18'41.3"N 18°05'10.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk