Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košúty - Pohrebná kaplnka
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košúty, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka z konca 19. storočia. Je to menšia stavba obdĺžnikového pôdorysu s polygonálnym uzáverom. Interiér je zaklenutý pseudogotickou rebrovou klenbou. [1] Vstup na priečelí je lomený. Fasády sú členené pásovou rustikou, lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v parku kúrie.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 110.
Bibliografia
www.kosuty.sk
GPS
48.167805, 17.658803
48°10'04.1"N 17°39'31.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk