Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kríže - Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kríže, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol postavený v roku 1852 v tradícii tzv. trojpriestorových východoslovenských kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory. Stavba, pozostávajúca z presbytéria, lode a predstavanej veže, je krytá pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénami. Veža je krytá barokovou baňatou strechou zakončenou slepou laternou. [1]
 

Neoklasicistický hlavný oltár s baldachýnom a predstavaným ikonostasom je z roku 1892. Klasicistická kazateľnica je drevená z čias stavby kostola, na parapete má oválne obrazy Milosrdného Samaritána a Návratu márnotratného syna. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na svahu v polovici obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 145.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 145.
GPS
49.242825, 21.147183
49°14'34.2"N 21°08'49.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk