Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markušovce - Dardanely (letohrádok)
Lokalita
obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Letohrádok z roku 1778, ktorý postavili na zadnej terase v parku renesančného kaštieľa s rokokovou úpravou. Pôvodný plán letohrádku sa neuskutočnil v celom rozsahu, postavili iba ústredný poschodový pavilón s trojosovou fasádou, členenou pilastrami a zakončenou trojuholníkovým tympanónovým štítom, v strede s erbami a rokajovou ornamentikou. Okná a vstupy sú polkruhovo zakončené, medzi nimi sú bohaté štukové girlandy s hudobnými emblémami a štylizovanou rokokovou ornamentikou. Strecha je manzardová. [1]
 

Na klenbe slávnostnej siene sú nástenné rokokové maľby s mytologickými scénami: Bakchus a Ariadna, Paridov súd, Neptún a Amfitrity, Venuša a Adonis, Bakchanálie, Únos, Perzefóny. Na stavbe a dokončení pavilónu pracovali F. Bartel, staviteľ, A. Petruška, kamenár z Levoče a V. Schwartz, sochár a štukatér z Podolínca, od ktorého je fasádová plastická výzdoba. [2]
 

Jednoposchodovú budovu letohrádku Dardanely dal postaviť Wolfgang Farkaš Mariássy zo spoločenských a reprezentačných dôvodov, ku ktorým prispela aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II.. Návšteva sa napokon neuskutočnila. [3]
 

Letohrádok je situovaný vo francúzskom parku s tromi stupňovitými terasami. Stojí na najvyššej z nich. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek a pristavené bočné krídlá. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
 

Od roku 1983 je v letohrádku verejnosti prístupná Expozícia klávesových hudobných nástrojov, zameraná na domácich výrobcov, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Dolné priestory slúžia ako výstavné pre malé organy – pozitívy, získané z okolitých katolíckych a evanjelických kostolov. Najpôvodnejší z nich je pozitív z roku 1767. Poschodie je venované strunovým, klávesovým nástrojom (klavíry, klavichordy, stolové klavíry) prevažne z 19. storočia, kedy bola ich výroba najrozšírenejšia. Je zaujímavé, že okrem veľkých centier na Slovensku, bola ich výroba sústredená práve v malých spišských mestečkách - Levoča, Kežmarok, Vrbov a podobne. Letohrádok Dardanely je nielen miestom expozície, ale aj pracoviskom múzea, ktoré okrem iných činností poriada aj kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru. Verejnosti sú známe predovšetkým koncerty vážnej hudby (klavírne , organové, spevácke recitály, či iné komorné koncerty). Zvlášť obľúbenými sa stali tradičné Vianočné koncerty. V poslednom období sa zvýšil záujem aj o koncerty počas letných mesiacov. Cieľom expozície je priblížiť vznik, vývoj a typové zastúpenie klávesových hudobných nástrojov, poukázať na zručnosť a tvorivosť majstrov s možnosťou interpretácie živej hudby s využitím exponátov. [6]

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec 3/2010Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Viliam Mazanec Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016Markušovce - Dardanely (letohrádok) foto © Hana Farkašová 10/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 297.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 297.
[3] www.kastielmarkusovce.eu (11.8.2013)
[4] www.muzeum.sk (11.8.2013)
[5 - 6] www.kastielmarkusovce.eu (11.8.2013)
Bibliografia
www.markusovce.sk
GPS
48.917126, 20.624685
48°55'01.7"N 20°37'28.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk