Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kvakovce - Kostol sv. Ducha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kvakovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1772 – 1774. Renovovaný bol v roku 1886, 1902 a 1930. Jednoloďový kostol pôvodne bez veže s oblým uzáverom presbytéria. Fasáda je hladká. [1] Vežu pristavali až v druhej polovici 20. storočia.
 

Hlavný oltár je pseudohistorický, má ústredný reliéf Zoslanie Ducha svätého od J. Gavoru z roku 1902. Organová skriňa je rokoková z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 163.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 163.
GPS
48.988782, 21.670754
48°59'19.6"N 21°40'14.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk