Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Laškovce - Chrám Nanebovzatia Panny Márie
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Laškovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický z 80. rokov 18. storočia. Obnovený a rozšírený bol v roku 1922. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú kryté drevenou korýtkovou klenbou. Fasády sú zakončené profilovanou podstrešnou rímsou, na veži rozšírenou terčíkmi. Veža je krytá cibuľovitou strechou s laternou. [1] Objekt má polkruhovo zakončené okná.
 

Výmaľba zodpovedá duchu kostolov východného rítu a bola pred niekoľkými rokmi zreštaurovaná Máriom Flaugnattim. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 174.
[2] www.obeclaskovce.sk (27.8.2016)
GPS
48.701099, 21.849944
48°42'04.0"N 21°50'59.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk