Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Licynec
Lokalita
obec Licince, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na mieste starého stredovekého kostola, spomínaného už v rokoch 1332 – 1337. Opravovaný bol v roku 1893 a 1913. Jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, vstavanou vežou a pristavanou sakristiou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami. Do štítového priečelia vstavaná veža je krytá zvonovitou prilbou, ktorá je zakončená laternou. [1]
 

Za neogotickým hlavným oltárom zo začiatku 20. storočia visí obraz sv. Mikuláša biskupa zo začiatku 19. storočia. Kazateľnica s festónmi je klasicistická z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017Licince - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 219.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 219.
GPS
48.538527, 20.298326
48°32'18.7"N 20°17'54.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk