Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipovník - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lipovník pri Bojnej
Lokalita
obec Lipovník, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1775. Jednoloďový objekt s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, ktorá tvorí na hlavnej fasáde rizalit. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou, loď pruskou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža situovaná na strednú os priečelia je krytá ihlancovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár sv. Imricha je klasicistický zo začiatku 19. storočia s oltárnym obrazom svätca. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Pri vchode do sakristie je nástenný zvonček z roku 1773 na tepanom železnom ráme. Zvon vo veži je z roku 1771, uliaty M. Orfandlom z Trnavy. Monštrancia je klasicistická z čias okolo roku 1800. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 226.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 226.
GPS
48.568963, 18.010178
48°34'08.3"N 18°00'36.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk