Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúčky - Kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Lúčky pri Kremnici
Lokalita
obec Lúčky, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Cennou architektonickou pamiatkou v obci Lúčky je rímsko-katolícky kostol. Chrám bol postavený v roku 1487 a je zasvätený sv. Mikulášovi. Oltárna časť je tradične orientovaná na východ. Ide o jednoloďovú 12 metrov dlhú a 10 metrov širokú stavbu. Kostol má viaceré architektonické prvky, napríklad oltárna časť je presvetlená tromi gotickými oknami, gotické sú aj vstupné portály. Sú kamenné, pričom južný portál má bohatšiu výzdobu, kým západný je jednoduchší. Veľmi racionálna je konštrukcia jednoloďovej klenby kostola, ktorá má vo vrchole skrížené kamenné svorníky – východný s motívom kvetu, západný s datovaním neogotických úprav z roku 1931. Pri reštaurovaní v 30. rokoch minulého storočia bol vybudovaný v chráme aj chór, ktorý nesú liatinové stĺpiky. Jeho kazetová výzdoba, organ, kazateľnica, ale aj hlavný oltár zasvätený sv. Mikulášovi je v neogotickom štýle.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaný je v strede opevneného areálu uprostred obce. V okolí kostola je cintorín so zaujímavými železnými krížmi.
Fotogaléria
Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša (vstup do areálu) foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Farnosť Kremnica 3/2011Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016Lúčky - Kostol sv. Mikuláša foto © Ľuboš Repta 5/2016
Poznámky
text: Daniela Bednáŕová
GPS
48.695311, 18.894681
48°41'43.1"N 18°53'40.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk