Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Merašice - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Merašice, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol je v jadre stredoveký, prvý raz sa spomínal v roku 1397. Obnovili ho v 18. storočí. Prestavali a rozšírili ho v roku 1928. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovým uzáverom presbytéria a pristavanou novšou južnou kaplnkou, severnou sakristiou a vstavanou vežou na západnom priečelí. K veži je predstavaná predsienka. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď má rovný strop, rovnako aj bočná prístavba, ktorá sa k lodi pripája polkruhovou arkádou. Fasády sú hladké. Veža je zakončená dvojstupňovým ihlanom. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1928. Sekundárne umiestnená ranogotická kamenná krstiteľnica je zo začiatku 14. storočia, azda z Orešian. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Merašice - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2018Merašice - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 9/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 313.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 313.
Bibliografia
www.merasice.sk
GPS
48.461401, 17.942462
48°27'41.0"N 17°56'32.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk