Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica - vila
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vila, rodinné sídlo baronesy Leonhardiovej, bola postavená začiatkom 20. storočia v historizujúcom slohu. V roku 1945 bola budova skonfiškovaná a začala slúžiť politicko-spoločenskému životu v obci. Neskôr v nej bolo zriadené zdravotné stredisko, detské jasle, materská škola, miestny národný výbor. [1]
 

Ide o poschodový objekt ukončený stanovou strechou. Fasády sú členené trojkrídlovými oknami, lemovanými hladkými šambránami. Nad oknami je šambrána výraznejšie zdobená geometrickým dekorom. Vstup je zvýraznený v hornej časti geometrickým dekorom ukončeným rímsou. Na južnej strane je rizalit s balkónom na poschodí. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav vily je dobrý. V súčasnosti v nej sídli Obecný úrad Nitrianska Blatnica, pošta a banka. [3]
Prístup
Situovaná je na východnej strane komunikácie, vedúcej k areálu kaštieľa. [4]
Poznámky
[1] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Nitrianska Blatnica: Obecný úrad, 2010. s. 164.
[2 - 4] GAŽIOVÁ, Eva: Národné kultúrne pamiatky. In: Kolektív autorov.: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. s. 164.
GPS
48.556871, 17.968290
48°33'24.7"N 17°58'05.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk