Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianske Sučany - Kostol sv. Filipa a Jakuba mladšieho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nitrianske Sučany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1737. Opravovaný bol v rokoch 1793 – 1794. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou s lunetami a krížovou klenbou, zbiehajúcou do pilastrov s rímsovými hlavicami. Bohato riešená fasáda je členená zdvojenými pilastrami a polkruhovo zakončenými rámovanými oknami. Okolo objektu je starší renesančný opevňovací múr s kľúčovými strieľňami. [1] Veža je krytá barokovou baňou so slepou laternou.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. Zo staršieho zaradenia sa zachovala baroková socha s. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia a dva krucifixy z 18. storočia. Krstiteľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nitrianske Sučany – Kostol sv. Filipa a Jakuba ml. (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2014. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [3]
 

Nitrianske Sučany – Kostol sv. Filipa a Jakuba ml. (č. ÚZPF 852/1) – architektonicko-historický a umelecko- historický výskum - rok 2015. Autorka: Mgr. Renáta Kollárová. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 378.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 378.
[3 - 4] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
GPS
48.730733, 18.470173
48°43'50.6"N 18°28'12.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk