Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Skálnik - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Dolný Skalník, Dolný Skálnok
Lokalita
obec Nižný Skálnik, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1805 na mieste starého gotického chrámu spomínaného v roku 1451. Je to sieňový priestor so segmentovým uzáverom, zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi. Predstavaná veža je členená pilastrami a zakončená cibuľovitou strechou s laternou. Fasády sú hladké. [1]
 

Oltár je novoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. Baroková kazateľnica s točenými stĺpmi a sochami evanjelistov je z prvej polovice 18. storočia. Drevený protestantský chór s maľovanými výplňami v parapete je z 18. storočia. Organ je z roku 1767 s barokovou skriňou, ktorá je členená pilastrami a stredným tympanónom. Renovovaný bol v roku 1804. Lavice sú z polovice 18. storočia. [2]
 

Na mieste súčasného kostola stál starý stredoveký kostol neznámej podoby, písomne doložený v roku 1451. Pri pamiatkovom prieskume boli odhalené zvyšky muriva staršej stavby, ktoré boli použité pri stavbe nového kostola. Ide konkrétne o zvyšky jeho severnej steny. Boli odhalené aj fragmenty freskovej výmaľby. Kostol bol poškodený povodňou v roku 1997. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Sakrálny objekt bol obnovený v rokoch 2004 - 2007. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Nižný Skálnik - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2016Nižný Skálnik - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 391.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 391.
[3 - 4] https://sk.wikipedia.org/ (14.7.2017)
GPS
48.454122, 19.969449
48°27'14.8"N 19°58'10.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk