Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Žipov - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Uhorský Žipov
Lokalita
obec Nižný Žipov, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol s klasicistickými prvkami a neogotickým ihlanom na veži. Postavený bol v roku 1911, pri stavbe sa čiastočne použili základy a časť veže starého kostola, pochádzajúceho z roku 1799. Ide o jednoloďový priestor s presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasády a veža sú členené lizénovými rámami. V hornej časti veže sú polkruhovo zakončené zvukové okná so šambránou a na nárožných pilastroch položená terčíková podstrešná rímsa. [1]
 

Vnútorné historizujúce zariadenie pochádza z čias okolo roku 1911. Zo starého kostola sa zachovali obrazy – Piety, barokový z 18. storočia, sv. Anna od T. Rimisza z druhej polovice 19. storočia a sv. Ondrej od I. Révésza z roku 1871. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 392.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 392.
Bibliografia
www.niznyzipov.sk
GPS
48.582512, 21.636545
48°34'57.0"N 21°38'11.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk