Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Obsolovce (Horné Obdokovce) - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Obdokovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol z roku 1806, postavený na staršom barokovom základe. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Fasády sú hladké. Na strednú os priečelia je situovaná veža, zakončená ihlancovou strechou. Interiér má rovným strop. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický, s predstavanou menzou a nástenným oltárnym obrazom zo začiatku 19. storočia, ktorý zobrazuje sťatie sv. Jána Krstiteľa. Klasicistická kazateľnica má na polkruhovom parapete maľby štyroch evanjelistov a je z čias stavby kostola. Zvon z roku 1806 ulial K. Filgrader z Trnavy. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obsolovce sú miestna časť Horných Obdokoviec od roku 1976, kedy dochádzalo k zlučovaniu obcí do väčších celkov a vytváraniu tzv. strediskových obcí. Katastrálne územie Obsoloviec sa rozprestiera na dolnom toku potoka Hlavinka. Obec samotná leží vo vzdialenosti okolo 2 km od Horných Obdokoviec západným smerom. [3]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 413.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 413.
[3] www.hobdokovce.sk (29.9.2016)
Bibliografia
www.hobdokovce.sk
GPS
48.501591, 18.017599
48°30'05.7"N 18°01'03.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk