Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oponice - božie muky
Iný názov
Veľké a Malé Oponice, Aponice
Lokalita
obec Oponice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.oponice.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk