Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol, ktorý postavili v roku 1785 ako tolerančný, bez veže. Vežu pristavali až v rokoch 1862 – 1865, keď bol kostol prestavaný a prefasádovaný. Veža je trojpodlažná a na treťom podlaží prechádza zo štvorcového do oktogonálneho pôdorysu. Jednotlivé podlažia oddeľujú rímsy. Veža je krytá osembokým ihlancom. Fasády sú hladké. [1]
 

Sieňový priestor s vyvýšeným oltárnym uzáverom. Schody na troch stranách s drevenou protestantskou emporou na oktogonálnych stĺpoch. Priestory majú železobetónový kazetový strop. Oltár je spojený s kazateľnicou, nový, obložený travertínom. V kostole sa nachádzala klasicistická krstiteľnica z roku 1787. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Radvaň - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 3/2008Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016Radvaň (Banská Bystrica) - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 12/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 9.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 9.
GPS
48.720941, 19.133880
48°43'15.4"N 19°08'02.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk