Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brodzany - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Park tvorí kompozičnú súčasť s kaštieľom. Základ parku tvoria domáce stromy, ktoré majiteľka Natália Friesenhofová obohatila o cudzokrajné, najmä platany. O park sa staral dvorný záhradník Jozef Knížek. Funkčnú a estetickú hodnotu má i pretekajúci potok Geradza so svojimi rozšírenými vodnými plochami. S potokom je prepojené aj jazierko v južnej časti parku. Za pozornosť stoja ručne kované brány ako umelecké dielo. [1]
 

Pred budovou Friesenhofovej knižnice, dnes spoločensko-administratívnej budovy, je francúzsky park z kompozične upraveného buxusu vždyzeleného, ktorého dominantu tvorí fontána. Park bol založený koncom 19. storočia a bol vytvorený v prírodne-krajinkárskom slohu. [2]
 

Na prelome 19. a 20. storočia bola zrealizovaná druhá úprava parku, ktorá v podstate rešpektovala prvky pôvodného krajinkárskeho parku a naviac ho obohatila o cudzokrajné, vzrastovo a farebne odlišné a esteticky pôsobivé dreviny. Nateraz posledná rekonštrukcia parku bola ukončená v roku 1983 a priniesla so sebou založenie siete chodníkov, trávnikov, vybudovanie nového vodného systému parku vodnými terasami a kaskádami, prekládku koryta miestneho potoka Geradza a inštaláciu drevených mostíkov a lavičiek. Celý areál parku má výmeru 7,2 ha a je oplotený. Vstup umožňujú dve veľké kovové brány. Park bol v roku 1984 vyhlásený za chránený park a v roku 1996 bol prekategorizovaný na chránený areál. Pre svoje historické a prírodné hodnoty je park pod dozorom Pamiatkového úradu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010Brodzany - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 11/2010
Poznámky
[1 - 3] www.brodzany.eu (22.7.2013)
Bibliografia
www.brodzany.sk
GPS
48.609573, 18.341144
48°36'34.5"N 18°20'28.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk