Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Nová Lesná, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený v druhej polovici 13. storočia. Prestavaný bol v roku 1815. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, sakristia lomenou valenou klenbou. Loď má rovný strop. Fasády sú hladké. Veža je zakončená cibuľou. [1]
 

Kamenná krstiteľnica je ranogotická z konca 13. storočia, okrúhla kupa spočíva na polygonálnej nohe. Ostatné zariadenie pochádza z 20. storočia. [2]
 

Zvon vo veži je z roku 1857. [3]
 


 

V tretiu májovú nedeľu v roku 2015 sa v kostole uskutočnila svätá omša pri príležitosti uloženia relikvií sv. Jána Pavla II., ktorého si v roku 2012 vybrali za patróna horskí záchranári. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 918/0. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána (v pozadí Evanjelický kostol) foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána (v pozadí Evanjelický kostol) foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022Nová Lesná - Kostol Zvestovania Pána foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 399.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 399.
[4] www.novalesna.sk/zaujimavosti-0.html (3.5.2023)
[5] www.pamiatky.sk (3.5.2023)
Bibliografia
www.novalesna.sk
GPS
49.122374, 20.266823
49°07'20.6"N 20°16'00.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk