Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica)
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Objekt patrí k najvzácnejším funkcionalistickým budovám v meste. [1] Chrámová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom (25 x 35 m) a kapacitou 800 miest je postavená v uličnej radovej zástavbe spolu s modernou školou. Vznikla súbežne s neologickou synagógou na Moyzesovej ulici. Synagóga predstavuje osobitnú kombináciu historických prvkov a reminiscencií, prvkov orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny. [2] Bola postavená ako súčasť komplexu synagógy a školy Talmudu. Do obdobia postupného zbúrania už nepotrebnej stredovekej fortifikácie mesta (v období 1803 – 1854) bola parcela záhradou Viliam Malétera, košického obchodníka so vzácnymi krovinami a stromami, a bola prístupná verejnosti. Vzhľadom na prudký nárast židovskej komunity v meste koncom 19. storočia a dynamické urbanistické a architektonické premeny mesta vznikla potreba novej synagógy a židovskej školy. [3]
 

V roku 1926 košický architekt Ľudovít Oelschläger a projektant Gejza Boskó spracovali projekt a v rokoch 1932 -1933 sa začal výstavba židovského komplexu na Puškinovej ulici. Staviteľom bol Hugo Kaboš. [4] Objekt postavil s vlastným systémom teplovzdušného kúrenia, ktorý bol na 20. roky 20. storočia značne progresívny. V rámci poslednej obnovy sa ho podarilo zachovať. [5]
 

Napriek tomu, že projekty jednotlivých budov vznikli súčasne, synagógu postavili skôr než školu. Objekty nesú charakteristické znaky ranej tvorby známeho architekta, kde sa rondokubistická štylizácia spája s motívmi neorenesančnej architektúry. [6]
 

Synagóga je založená na pozdĺžnej symetrickej dispozícii nad obdĺžnikovým pôdorysom, kde hlavný modlitebný priestor lemuje na poschodí galéria pre ženy. Budova synagógy a drobnej stavby na juhu parcely ustupuje za uličnú čiaru. Iba budova školy rešpektuje uličnú čiaru. Oba objekty však so synagógou spájajú kryté arkády s kovanými dvojkrídlovými bránami s geometrickým motívom. Synagóga má pred hlavným vstupom predložené monumentálne schody. Hlavnej fasáde dominujú tri vysoké oblúkom ukončené vstupné otvory, uzavreté masívnymi kovanými dvojkrídlovými bránami. Nad vstupom je kovový zlátený hebrejský nápis. Zboku zriadili vstup na galériu pre ženy. Vstup pre mužov bol na západnej strane: v otvorenom podlubí sú masívne dvere, vedúce do zádveria, kde sú po stranách rituálne umývadlá z ružového terazza. Architektonicky a konštrukčne je najzaujímavejším prvkom polkruhová klenba centrálneho priestoru synagógy, ktorá je zhotovená z jedinej monumentálnej liatej betónovej škrupiny, po stranách so šikmými okrúhlymi oknami. Všetky interiérové konštrukcie sú z liateho lešteného terazza ružovočervenej farby, schránka na Tóru na východnej strane, stĺpy, nesúce ženskú galériu, podlahy, podstavec – bima – v strede synagógy. V interiéri upútajú pozornosť kované mosadzné svietniky, nad ktorými dominuje veľký kovový luster v podobe Dávidovej hviezdy a pestré farebné vitráže so židovskou symbolikou. Unikátne zachované sú i drevené lavice po stranách schránky na tóru a drevené dvojkrídlové vstupné brány s jedinečnými kľučkami. [7]
 

V interiéri sú prvky, ktoré pripomínajú jeruzalemský chrám či Mojžišove tabule Zákona. Vitráže sú jednými z najkrajších v Košiciach. Vidno na nich harfu kráľa Dávida, strom poznania a iné nefiguratívne motívy. Judaizmus, rovnako ako islam, totiž nepripúšťa zobrazovanie ľudských postáv. Synagógu postavili v súlade s prísnymi ortodoxnými pravidlami. Pult na predčítavanie tóry (bima) je umiestnený uprostred synagógy. Zábradlia priestranných ženských galérií sú zamrežované s kovovým roštom (mechica). V synagóge nie je organ a nemá veže, pretože ortodoxní Židia by to považovali za „opičenie sa“ po kresťanoch. [8]
 

Steny interiéru sú vyzdobené striedmo, ale veľmi pôsobivo biblickými symbolmi a slovami z Tóry a Talmudu. Interiér zastrešuje kupola nesená štyrmi piliermi, ktoré sú zároveň nosníkmi ženskej galérie. Zo stredu belasej kupoly visí šesťcípy veľký kovaný luster, ktorý je vlastne tvarom Dávidovej hviezdy. Nad skrinkou na Tóru (aron ha-kodeš) orientovanou na východ k jeruzalemskému chrámu je v hebrejčine napísaný výrok: „Uváž, pred kým stojíš.“ Na fasáde synagógy je nápis v hebrejčine, ktorý v preklade znamená: „Je dobre tomu, koho Ty privoláš a privinieš, on bude sídliť v Tvojich dvoroch, nasýti sa dobroty Tvojho Domu svätosti – Tvojho chrámu.“ Ide o žalm 65.5 z knihy Thilim. [9]
 

Urbanizmus parcely synagógy a objem zástavby areálu sa zachoval dodnes – aj napriek tomu, že pôvodná funkcia ostatných budov sa postupne zmenila. Synagóga sa stala svedkom tragických udalostí, keď v jej vnútri zhromaždili mnoho košických židovských rodín pred deportáciami do Maďarska. Z tohto obdobia sa na východnej stene zachovali ceruzkové nápisy zhromaždených z apríla 1944. [10] Sú v maďarčine a objavili ich len pred niekoľkými rokmi počas rekonštrukcie. Jeden z nich znie: „Tu sme, nevieme, kam nás berú.“ K tomu dátum 21. 4. 1944 a podpis „Tibi“. [11]
 

Posledné bohoslužby sa v synagóge konali na jeseň v roku 1959 počas úradujúceho rabína Dova Goldsteina. Synagóga bola využívaná výhradne na bohoslužobné úkony (i keď bola v roku 1948 vyvlastnená), nikdy nebola adaptovaná na žiadny iný účel, počas druhej svetovej vojny a komunistického režimu zostala nevyužitá, preto sa zachovala v pomerne dobrom stave. Po ukončení náročnej obnovy v roku 2008 opäť slúži ako jediná historická synagóga v Košiciach svojmu pôvodnému účelu. [12] Na priečelí je bronzová pamätná doska s hebrejským a slovenským textom, ktorá oznamuje, že v období druhej svetovej vojny bolo z Košíc odvlečených do koncentračných táborov viac ako dvanásťtisíc židov. Nespomína však, že v Košiciach bolo z okolitých dedín sústredených a odvlečených ďalších vyše dvoch tisíc osôb. [13] Presne ich bolo 15 707, v čom sú započítaní aj Židia z okolia. Domov sa vrátilo len asi 600. [14]
 

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. V roku 1930 tu žilo 11 500 židov, ktorí tvorili 16,4% celkovej populácie mesta Košice. Židia sa v meste mohli usadiť až po roku 1840, rovnako ako v iných slobodných kráľovských mestách. Vedľa seba existovali ortodoxná a neologická komunita, skupina veriacich smeru status quo ante fungovala v rámci neologickej kongregácie. Chasidi boli združení v spolku Sefarad a mali k dispozícii vlastnú chasidskú synagógu. Tento rôznorodý a činorodý židovský svet bol zničený v priebehu necelého mesiaca. Od 16. mája do 5. júna 1944 boli skoro všetci židia deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. V súčasnosti má židovská komunita iba približne 280 členov, no napriek tomu je to druhá najväčšia židovská komunita na Slovensku. V Košiciach sa nachádza viacero významných lokalít súvisiacich so židovskou kultúrou, napríklad rozsiahly cintorín, ktorý dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Zachovali sa aj štyri z pôvodných piatich synagóg, ktoré v meste fungovali. Dve z nich sa používajú na iné účely, veľká neologická synagóga bola po vojne upravená na koncertnú sieň (hviezda Dávida, ktorá kedysi zdobila kupolu je dnes súčasťou pamätníka holokaustu na miestnom cintoríne) a chasidská modlitebňa bola adaptovaná na technické laboratórium. [15]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla na začiatku 21. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Puškinova ulica. Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) - pamätná tabuľa na priečelí foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 4/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016Košice - Ortodoxná synagóga (Puškinova ulica) foto © Viliam Mazanec 5/2016
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 157.
[2] www.kosice.sk (3.5.2016)
[3 - 4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 157.
[5] KOLCUN, Milan: Židovské Košice (I. časť) Synagóga na Puškinovej ulici. www.kosicednes.sk, 20. február 2015 (3.5.2016)
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 157.
[7] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 157 a 159.
[8 - 9] KOLCUN, Milan: Židovské Košice (I. časť) Synagóga na Puškinovej ulici. www.kosicednes.sk, 20. február 2015 (3.5.2016)
[10] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 159.
[11] KOLCUN, Milan: Židovské Košice (I. časť) Synagóga na Puškinovej ulici. www.kosicednes.sk, 20. február 2015 (3.5.2016)
[12] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 159.
[13] www.kosice.sk (3.5.2016)
[14] KOLCUN, Milan: Židovské Košice (I. časť) Synagóga na Puškinovej ulici. www.kosicednes.sk, 20. február 2015 (3.5.2016)
[15] www.slovak-jewish-heritage.org (3.5.2016)
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.720416, 21.262254
48°043'13.5"N 21°015'44.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk