Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Osturňa - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Osturňa, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1796. Rozšírený a upravený bol v roku 1937. Opravili a doplnili ho novým chórom v roku 1947. Je to stavba pôvodne trojpriestorového východoslovenského sakrálneho typu so štvorcovou loďou. Bola rozšírená smerom na východ predĺžením a polkruhovým zakončením presbytéria. Novovzniknutý priestor má betónový kazetový strop. Fasády sú hladké a členené polkruhovo zakončenými oknami. [1] Predstavaná veža je krytá baňatou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Z pôvodného zariadenia sa zachovala rokoková kazateľnica z druhej polovice 18. storočia s obrazmi cirkevných otcov. V interiéri je voľný obraz Panny Márie a Krista, maľba na dreve z druhej polovice 18. storočia a procesiová socha Immaculaty, ľudová klasicistická plastika z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Pred kostolom sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Osturňa - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2014Osturňa - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2014Osturňa - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Repta 6/2014Osturňa - ohrada chrámu foto © Ľuboš Repta 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 440.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 440.
GPS
49.336174, 20.233540
49°20'10.2"N 20°14'00.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk