Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palúdzka (Liptovský Mikuláš) - Kaštieľ Vranovo
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ z roku 1612, ktorý bol postavený na starších základoch z 15. – 16. storočia. [1] Väčšia interiérová úprava prebehla v 17. storočí a prefasádovanie v druhej polovici 19. storočia. [2] Pôvodne to bola bloková budova s nárožnou vežou, ktorú postupne rozšírili. V 18. storočí kaštieľ zbarokizovali a po požiari v 19. storočí neoklasicisticky upravili a zlikvidovali druhé poschodie. [3] Je to dvojpodlažná šesťosová budova s nárožnou bosovanou štvorcovou vežou. V štvrtej osi je segmentový portál, ktorý vedie do podjazdu. Z priechodu vľavo odbočuje schodište, z jeho podesty vedú vchody do jednotlivých miestností. Priestory sú zaklenuté štukovými renesančnými klenbami alebo trámovým stropom. [4]
 

Kaštieľ sa do dejín zapísal ako miesto, kde bol v zime roku 1713 väznený legendárny zbojník Juraj Jánošík. Pred vstupom je preto jeho socha.
 

Podľa tradície sa v okolí kaštieľa vyskytovalo množstvo vrán, preto je známy ako kaštieľ Vranovo. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Umelecko-historický výskum: akademický maliar Mikuláš Štalmach – Ing. arch. Alfréd Piffl, 1969. Projektová dokumentácia: Pamiatkostav Žilina, 1973. Komplexná obnova objektu začala v roku 1974 a trvala do konca 70-tych rokov. [6]
 

Kaštieľ bol adaptovaný pre potreby múzea. V roku 1981 vzniklo Literárno-historické múzeum Janka Kráľa. Expozícia dokumentovala Jánošíkov súd a popravu, ale aj dejiny mesta. Expozícia bola v kaštieli prístupná do roku 1997, pre reštitučné nároky posledných majiteľov kaštieľa musela byť reinštalovaná v priestoroch múzea na Námestí osloboditeľov. Kaštieľ Vranovo je dnes súkromným majetkom a pre verejnosť je uzatvorený. Od roku 1992 patrí Vranovo pôvodným majiteľom, rodine Lackovcov.

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Imrich Kluka 7/2012Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Imrich Kluka 7/2012Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Imrich Kluka 7/2012Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014Palúdzka - Kaštieľ Vranovo foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 134.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 240.
[3] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 134.
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 240.
[5] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky ... s. 134.
[6] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine: Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 20.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.084003, 19.593139
49.084003,19.593139
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk