Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Hetmín (Šaľa)
Lokalita
obec Šaľa, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistická jednopodlažná budova z konca 19. storočia. Na hlavnej fasáde boli rizality. Miestnosti mali rovné stropy. [1] Posledný majiteľ Hetmína, gróf Jozef Huňady dal postaviť v roku 1898 poľovnícky kaštieľ a pre svojich sluhov, paholkov a pracovníkov dal v roku 1898 postaviť aj školu, faru a kostolík a zriadil aj cintorín, na ktorom sa ešte občas pochováva. [2]
Stav
Stav historického sídla je katastrofálny!
Kaštieľ Hetméň foto © Imrich Kluka 5/2012Kaštieľ Hetméň foto © Imrich Kluka 5/2012Kaštieľ Hetméň foto © Imrich Kluka 5/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 232.
[2] www.sala.sk (26.9.2017)
Literatúra
www.sala.sk