Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Detská historická železnica
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica. Miestnu dráha financovalo ministerstvo dopravy a šlo o prvú rekreačnú železnicu vo vtedajšom Československu. Okrem iného však po vzore podobných železníc vo vtedajšom Sovietskom zväze, slúžila na výchovu a motiváciu mladých železničiarov. Podobné železničky neskôr vznikli v Prešove, Plzni, či iných mestách Československa. Zachovala sa iba v Košiciach. [1]
 

Trať Košickej pionierskej železnice začali budovať v dvoch etapách v roku 1955. Celú stavbu slávnostne odovzdali do užívania v roku 1956. Železnička bola určená deťom, výletníkom a na výuku budúcich železničiarov. Trať o dĺžke 3,899 km má tzv. „nemecký rozchod“ s rázvorom 1 000 mm. Najväčší sklon na trati dosahuje 26 ‰. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Pôvodné výhybky a dopravné koľaje v stanici Vpred boli zrušené a dnes stanicou prechádza iba jedna koľaj. Detská železnica končí v železničnej stanici. Alpinka (pôvodne Pionier) pri prímestskom rekreačnom stredisku. [2] V roku 1990 sa pionierska železnica zmenila na mládežnícku. [3]
 

Prevádzku od vzniku financovali ČSD, po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 to bol nástupca - ŽSR. Po rozdelení železníc v 90. rokoch 20. storočia došlo i k deleniu majetku DŽ. Remíza v Čermeli a historické dráhové vozidlá pripadli 1. 1. 2002 do majetku Železničnej spoločnosti, a.s. Trať, vrátane dopravných zariadení, zostala v majetku ŽSR. [4]
 

Prevádzku v týchto rokoch, rovnako však v rozhodujúcej miere aj v súčasnosti, financuje mesto Košice. V súčasnosti je podľa platného zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z. Košická detská historická železnica špeciálnou dráhou, zaradenou do III. kategórie celoštátnych dráh, určenou na zabezpečenie dopravných potrieb mesta Košice v oblasti cestovného ruchu počas letnej sezóny. [5]
 

Do roku 2002 sa na prevádzkovej strate podieľali rovnomerne Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť, a.s. a mesto Košice. Od roku 2003 celé prevádzkové náklady znášalo mesto Košice (v minulosti aj prostredníctvom DPMK, a.s.). Sezónna prevádzka trvala v uplynulých rokoch zvyčajne od 1. mája, zhruba do polovice septembra. [6]
 

V roku 2011 prevzalo všetky dráhové vozidlá KDHŽ občianske združenie Detská železnica Košice a v roku 2012 sa stalo prevádzkovateľom dopravy na železničke. Plánom OZ DŽK je celoročná prevádzka. Cieľom je napríklad zaviesť jazdy počas pracovných prázdninových dní, mimoriadne jazdy, nočné jazdy, mikulášske, firemné, spoločenské, historické a iné, ktoré by efektívnejšie zhodnotili a zviditeľnili existenciu DŽ. Aj preto OZ Detská železnica v spolupráci s Mestom Košice pripravila projekt revitalizácie železničky, ktorá by toto riešila. [7]
 

Začiatok 90. rokov 20. storočia neveštil železničke nič dobré a hrozilo zastavenie prevádzky. Stratilo sa podhubie a zanietenci. Pionieri sa prestali podieľať na chode železnice, vytratili sa dobrovoľníci. Doslova znovuzrodením DŽ bola rekonštrukcia a obnova parnej lokomotívy U 36.003 - “Katka” na podnet primátora Rudolfa Schustera. [8] Detská železnica je v skutočnosti historickou muzeálnou železnicou. Nielen čo do jej povahy a jedinečnosti, ale aj čo do veku dochovaných dráhových vozidiel a dopravných zariadení. Mnohé boli síce časom zničené, no mnohé sa dajú obnoviť, alebo nanovo vybudovať ako verná kópia. Iba máloktorá muzeálna železnica v susedných krajinách sa vyrovná tej v Košiciach. [9]
 

Na Slovensku sa zachovali iba lesné železnice a poľná železnica. Podobná ako košická je iba na Ukrajine a v Rusku. Je veľká škoda, že jej hodnota nebola docenená skôr, najmä pôvodný vozový park – dva vzácne a starobylé parné rušne. Po príchode motorových lokomotív v roku 1961, boli do roku 1965 vyradené a zlikvidované. Našťastie zostala zachovaná jedna z pôvodných lokomotív železnice zo Smolníckej Huty, ktorá bola po vyradení z prevádzky vystavená ako pomník v lokomotívnom depe Spišská Nová Ves. Preto ju bolo možné po oprave v dielňach ČSD v Českých Veleniciach v roku 1991 opäť uviesť do prevádzky. Veľkú škodu spôsobil požiar, ktorý založili vandali v roku 1992. Jeden z najcennejších vozňov pri ňom vyhorel. Poškodené a úplne zničené boli staničné budovy. [10]
 

Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchod 1 000 mm (taký je iba v Bratislave na električkovej trati a v Tatrách na TEŽ) a najväčšie stúpanie 26 %o. V stanici Čermeľ sa nachádzajú dosiaľ používané historické výhybky a koľajnice pochádzajúce zo Štiavnickej železnice. Dráhové vozidlá, okrem motorového rušňa, sú zapísané v ako hnuteľná národná kultúrna pamiatka v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky. [11]
 

Detská železnica sleduje územie medzi lesnou cestou a Čermeľským potokom. Trať sa približuje k telesu cesty pre autá a pokračuje približne súbežne s lesnou cestou. Predĺženie Košickej detskej železnice zo stanice Alpinka nie je dnes reálne ani aktuálne. Existuje však úvaha, predĺžiť trať o 0,974 km zo súčasnej kusej koľaje cez existujúce parkovisko. V čase, kedy sa iba ťažko hľadajú financie na prevádzku KDŽ, ide skôr o vzdialenú víziu a utópiu. O dlhšej trase železnice sa v danom priestore uvažovalo ešte pred druhou svetovou vojnou, kedy sa plánovalo, že priestorom Čermeľského údolia by mohla prechádzať úzkorozchodná lesná železnica z Košíc do Gelnice. Kvôli silnejúcej automobilovej doprave sa však od nákladnej stavby upustilo. [12]
 


 

Zaujímavosti v okolí detskej železnice
 

V blízkosti detskej železnice je rekreačné stredisko Alpinka a Bankov s možnosťou stravovania a športových aktivít pre deti a dospelých i golfové ihrisko. Sú to zároveň východzie trasy turistických chodníkov a lyžiarskych bežeckých trás do okolia. Cez les to nie je ďaleko ani na bobovú dráhu, či do zoologickej záhrady v Kavečanoch, najväčšej ZOO na Slovensku. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1973 nastala prvá kritického situácia, keď dopravu na trati zastavili pre zlý stav koľajového zvršku. Veľa nechýbalo a trať by bola zrušená. Zachránil ju najmä záujem verejnosti a brigádnická činnosť. Prevádzku obnovili v roku 1974. Ďalšie väčšie rekonštrukcie železnice, pri ktorých ostala mimo prevádzky, boli v rokoch 1986 – 1987 a 1991 – 1992. Rok 1993 bol pre železnicu opäť kritický. Zdevastované drevené budovy výpravní boli uzatvorené a neznámy páchateľ poškodil odstavené vozne v Čermeli. Hrozil zánik obľúbenej atrakcie. V roku 1995 boli asanované pôvodné drevené staničné budovy. Opravu trate si vynútila aj povodeň v apríli 2006. [14]

Súčasný stav a využitie
Stav železnice je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v Čermeľskom údolí v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (východzia stanica ČERMEĽ) foto © Viliam Mazanec 5/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022Košice - Detská historická železnica (konečná stanica ALPINKA) foto © Viliam Mazanec 4/2022
Poznámky
[1 - 2] www.detskazeleznica.sk/-historia (4.5.2022)
[3] Informačná tabuľa v teréne. 4/2022
[4 - 7] www.detskazeleznica.sk/-historia (4.5.2022)
[8] www.detskazeleznica.sk/-historia (4.5.2022)
Obrovským úspechom bol rok 1991, keď sa do Čermeľského údolia podarilo vrátiť parnú lokomotívu. Obnovenie parnej prevádzky na železnici zamestnávalo priaznivcov už krátko po jej ukončení v sezóne 1962. Intenzívne snahy sa prejavili najmä od roku 1988, kedy vedenie mesta Košice prejavilo záujem o získanie parnej lokomotívy z nemeckého Harzu. Neúspech iniciatívy upriamil pozornosť na domáce zdroje. Pri hľadaní vhodného parného rušňa sa významne angažovali hlavne Ing. Rudolf Schuster a Ing. Igor Reiprich. Nakoniec sa podarilo rušeň nájsť v depe v Spišskej Novej Vsi, kde na podstavci nečinne stála lokomotíva U 36.003. Pred samotným odvozom do dielní bolo potrebné vykonať obhliadku odborníkom. Podujal sa na to Ing. Jiří Sedláček zo Železničných opravovní a strojární České Velenice. Po kladnom posudku naložili lokomotívu na vagón a odviezli do Českých Veleníc. K lokomotíve neexistovala takmer žiadna dokumentácia a množstvo súčiastok bolo na podstavci nahradených drevenými atrapami. Postupne sa v strojárňach tvorila z torza funkčná parná lokomotíva. Vďaka obetavosti mnohých ľudí sa sen stal skutočnosťou. Dňa 5. júla 1991 bola slávnostne zaradená do prevádzky na Mládežníckej železnici v Košiciach zrekonštruovaná parná lokomotíva US36.003. Počas prevádzky sa však nevyhla problémom. Súviseli s nastavením rozvodov, netesnosťou kotla a podobne. S pomocou odborníkov zo ŽOS České Velenice a nadšencov sa ich vždy podarilo odstrániť. Najvážnejšia porucha sa vyskytla v roku 1998, práve v 150. roku výročia železníc na Slovensku. Porucha spôsobila odstavenie lokomotívy v stanici Čermeľ počas celej sezóny. Až v marci 1999 sa po dlhom bádaní podarilo v ŽOS České Velenice chybu odstrániť a lokomotívu opäť sprevádzkovať. Lokomotíva sa podrobila aj ďalším oprávam a revíziám napríklad v OKV Vrútky (2008 – 2009), RD ZSSK Poprad (2009 – 2010) a SEA Kolín (2011). Informačná tabuľa v teréne. 4/2022
[9 - 13] www.detskazeleznica.sk/-historia (4.5.2022)
[14] Informačná tabuľa v teréne. 4/2022
GPS
48.749760, 21.228393
48°44'59.1"N 21°13'42.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk