Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - suchý (konský) mlyn
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne suchý mlyn na konský pohon postavený v 15. storočí. [1] V 17. storočí slúžil ako skladisko pušného prachu. V 18. storočí bola budova na mapách vyznačená ako konský mlyn (nazývaný Rotunda - Ross Mühle). V 19. storočí objekt používali ako sklad uniforiem. [2]
 

Ulica sa pôvodne vyvíjala ako komunikácia vedúca po vnútornej strane severozápadnej časti mestského opevnenia. Keď po roku 1400 postavili mestskú zbrojnicu, hradby za čias panovania Žigmunda Luxemburského posunuli asi o 40 metrov severnejšie a ulica prestala viesť bezprostredne pod nimi. [3] Úprava Zbrojničnej ulice, vykonaná podľa plánov mestského inžiniera Františka Rózsaya, sa uskutočnila v rokoch 1853 – 1854. [4]
 

Názov Zeug Haus Gasse (Zbrojničná ulica) je uvedený už na mape z roku 1781, maďarský ekvivalent Fegyverház utca sa objavuje po roku 1850. V roku 1919, keď po vzniku Československa poslovenčovali staré názvy ulíc, chybne ho preložili na „Zbrojnícka ulica“ (odvodené od slova zbrojník). Názov sa s výnimkou rokov 1938 – 1945 udržal až do roku 1990, kedy ulici dali správne pomenovanie Zbrojničná. Odvodené je od starej zbrojnice, ktorá na nej kedysi stála. [5]
 

Suchý mlyn patriaci vojenskému hospodárstvu poháňali kedysi kone. Tesne po roku 1400, keď vznikla mestská zbrojnica, na protiľahlej strane ulice postavili aj tzv. suchý mlyn, ktorý slúžil na drvenie sanitry potrebnej na výrobu pušného prachu. O tom svedčí aj maďarský nápis na pohľadnici „Régi – puskatorony“, čo v preklade znamená „Stará puškárska (prašná) veža“. Mlyn nebol poháňaný vodnou energiou, ale jeho mechanizmy roztáčala ozajstná konská sila. Pri opise mesta z roku 1604 sa uvádza ako „suchý konský mlyn pri hornej bráne“, na pláne z roku 1781 je vyznačený ako „konský mlyn patriaci (vojenskému) hospodárstvu“. [6]
 

Objektu hrozil v roku 1886 dokonca zánik, keď na jeho mieste chcel stavebník blízkeho domu Adolf Girsik zriadiť aj obchodnú prevádzku, čo mu vedenie mesta, našťastie, neodsúhlasilo. [7]
 

Ešte začiatkom 20. storočia nemalo mesto priestory, ktoré by mohli využívať výtvarní umelci na výstavy svojich diel alebo ako ateliér. Na túto kritickú situáciu v roku 1902 poukázal propagátor umenia, amatérsky maliar a tabulárny sudca Edmund Hornyay. V roku 1905 bol predložený návrh, aby pre potreby košických maliarov prestavali bývalý „suchý mlyn“ na Zbrojničnej ulici. [8]
 

Na zastupiteľstve mesta 30. mája 1908 schválili žiadosť mladých umelcov Ľudovíta Csordáka a Elemíra Halásza-Hradila o jeho prestavbu na umelecký ateliér. Náklady mali dodatočne kryť umelci z nájomného. [9] Rekonštrukčné práce viedli obidvaja maliari. [10] Dom košických maliarov slávnostne otvorili 7. októbra 1909 spolu s výstavou diel Ľudovíta Csordáka a Elemíra Halásza-Hradila. Na objekte vytvorili dve veľké mrežované okná a jeho fasádu neskôr vyzdobili sgrafitom (neskôr zaniklo) stvárňujúcim prácu umelcov, ktorí prisľúbili zriadiť v týchto priestoroch i maliarsku školu. Obaja tu mali svoje samostatné ateliéry až do konca života. [11]
 

Pôsobenie maliarov pripomína pamätná tabuľa z bronzu s bustami oboch umelcov od akademického sochára Vojtecha Löfflera z roku 1970. Text:
 


 

V TEJTO BUDOVE TVORILI OD ROKU 1909 DVAJA VÝZNAMNÍ KOŠICKÍ MALIARI
 

ĽUDOVÍT CSORDÁK 1864 – 1937
 

ELEMÍR HALÁSZ-HRADIL 1873 – 1948
 


 

Zaujímavá stavba v tvare rotundy mala po obvode iba malé vetracie okná a zdanlivo pripomínala baštu mestského opevnenia, čo sa aj chybne dlhé roky (až donedávna) v Košiciach tradovalo. [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. Objekt používa Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, ktorá v ňom organizuje výstavy.
Prístup
Stojí v centre mesta. Zbrojničná 4.
Fotogaléria
Košice - suchý (konský) mlyn zp © dobová pohľadnica zo začiatku 20. storočia (foto - Vojtech Braun, 1909)Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020Košice - suchý (konský) mlyn foto © Viliam Mazanec 4/2020
Poznámky
[1] NĚMEC, Zdeněk: Košice 1780 – 1918. Sečovce: Pergamen, 1994. s. 109.
[2] www.keturist.sk/info/kam-za-pamiatkami/basta-na-zbrojnicnej-ulici-c-6/ (6.10.2020)
[3] JESENSKÝ, Mikuláš: Dnešný stánok mladých výtvarníkov slúžil ako mlyn. 19. október 2017 https://kosicednes.sk/historia/dnesny-stanok-mladych-vytvarnikov-sluzil-ako-mlyn/ (6.10.2020)
[4] NĚMEC, Zdeněk: Košice 1780 – 1918. Sečovce: Pergamen, 1994. s. 109.
[5 - 9] JESENSKÝ, Mikuláš: Dnešný stánok mladých výtvarníkov slúžil ako mlyn. 19. október 2017 https://kosicednes.sk/historia/dnesny-stanok-mladych-vytvarnikov-sluzil-ako-mlyn/ (6.10.2020)
[10] NĚMEC, Zdeněk: Košice 1780 – 1918. Sečovce: Pergamen, 1994. s. 109.
[11 - 12] JESENSKÝ, Mikuláš: Dnešný stánok mladých výtvarníkov slúžil ako mlyn. 19. október 2017 https://kosicednes.sk/historia/dnesny-stanok-mladych-vytvarnikov-sluzil-ako-mlyn/ (6.10.2020)
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.724883, 21.254374
48°43'29.6"N 21°15'15.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk