Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pozdišovce
Lokalita
obec Pozdišovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančná stavba z roku 1648, prestavaná začiatkom 19. storočia v klasicistickom slohu. V rokoch 1880 – 1890 ju upravili v pseudogotickom slohu. Po roku 1948 účelove upravená s čiastočným prebudovaním vnútornej dispozície. Kaštieľ je prízemná bloková budova, pôvodne dvojpodlažná, ako na to poukazujú zvyšky renesančných klenieb a konzol na povale. Dnes sú poschodové iba postranné krídla, postavené v 19. storočí, pravdepodobne to boli niekedy veže. Fasády so zvyškami klasicistickej úpravy zmenené pseudogotickou úpravou. [1] Má deväťosové priečelie s osovo situovaným pozdĺžnym vstupom. [2] Na hlavnom priečelí je pôvodný kamenný portál s nápisom a erbom na frontóne z roku 1648. Nápis sa vzťahuje na stavbu objektu. [3] Pri úprave orámovali štukovými šambránami a rímsami jednotlivé otvory a oblúčikový vlys osadili pod strechu, ktorá je sedlová a na rizalitoch valbová. [4] V miestnostiach prízemia sú pôvodné valené klenby s lunetami. Vstupný vestibul je krytý barokovými pruskými klenbami. [5]
 

Kaštieľ v Pozdišovciach dal postaviť vtedajší podžupan Zemplínskej stolice Peter Sirmaj, ktorý ho ako jeden z najkrajších v stolici testamentárne určil za rodinné sídlo. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. Opravovaný bol po roku 1948 a 1970.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Pozdišovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Pozdišovce foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Pozdišovce foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 531.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 163.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 531.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 163.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 531.
[6] www.pozdisovce.sk
Bibliografia
www.pozdisovce.sk
GPS
48.725070, 21.854148
48°0 43' 30.25", 21°0 51' 14.93"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk