Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Huncovce - Evanjelický kostol
Lokalita
obec Huncovce, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol, ktorý pôvodne postavili bez veže. Objekt je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená pilastrami a lizénami, zakončená murovanými štítmi. V interiéri je sekundárne umiestnená kamenná náhrobná doska z roku 1651 s erbmi a nápisom. [1] Veža je zastrešená zvonovitou prilbou. Cirkevný zbor vznikol v roku 1548. Jeho farárom sa stal Georg Künsch. Spočiatku sa užíval na bohoslužby rímskokatolícky kostol. Dňa 18. mája 1670 v čase silnejúcej protireformácie kežmarskí paulíni tento kostol vzali evanjelikom. Výstavba nového evanjelického kostola sa začala až v roku 1851 pod vedením Teodora von Sponera. Evanjelici sa dovtedy bohoslužieb zúčastňovali vo Veľkej Lomnici. 15. júna 1851 bol položený základný kameň. Posviacka nového kostola sa konala 16. januára 1853. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 však datuje stavbu rokom 1859. [2] Oltárny obraz namaľoval Jozef Czauczik. Kazateľnicu zhotovil stolársky majster Johann Kotsch z Veľkej Lomnice. Organ pochádza z dielne Andrása Cimmera. Posledne pôsobiacim farárom bol Adalbert Thinschmied. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Obnova exteriéru a interiéru sa uskutočnila v roku 2023.
Stav
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce. Nachádza sa neďaleko rímskokatolíckeho Kostola sv. Kríža.
Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol (pamätná tabuľa na fasáde) foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol (kamenná náhrobná doska z roku 1651 s erbmi a nápisom) foto © Viliam Mazanec 9/2023Huncovce - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 470.
[2 - 3] www.ecavkk.sk (20.9.2015)
Literatúra
www.huncovce.sk