Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Nitrianska Blatnica
Pôvodný názov
Šarfia
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1578. V 18. a 19. storočí bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková stavba na pôdoryse obdĺžnika. Fasády sú hladké s kamennými šambránami. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Z opevnenia kaštieľa sa zachovali dve bašty. [1]
Pamiatková ochrana
Nitrianska Blatnica - kaštieľ, tzv. Leonhardovský kaštieľ (č. ÚZPF 210/1) - doplnkový architektonicko-historický výskum - rok 2017. Autori: Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.. [2]
Stav
Stav historického sídla je katastrofálny! Je opustený a v dezolátnom stave.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kaštieľ Nitrianska Blatnica foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Nitrianska Blatnica foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Nitrianska Blatnica foto © Roman Hraška 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 375.
[2] www.pamiatky.sk (19.4.2018)