Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Nižné Raslavice (Raslavice) - klasicistický kaštieľ
Pôvodný názov
Uhorské Raslavice
Lokalita
obec Raslavice, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia s neskoršími úpravami. Ide o prízemnú budovu so stredným poschodovým a dvoma nárožnými rizalitmi. Medzi stredným a bočnými rizalitmi sú otvorené stĺpové loggie. Záhradná fasáda je bez loggie. Na strednom rizalite je na prízemí trojité okno s polkruhovým termovým zakončením. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Stav
Stav historického sídla je zlý. Je nevyhnutná jeho rekonštrukcia. Prostredie v okolí pamiatky je zachované. Kaštieľ má nádhernú záhradu s jazierkom, je v súkromných rukách a slúži na bývanie.
Prístup
Stojí v strede obce, vedľa evanjelického kostola.
Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - záhrada foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - jazierko (prekrásne..: ) foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - jazierko (prekrásne..: ) foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - jazierko (prekrásne..: ) foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - jazierko (prekrásne..: ) foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ - záhrada foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012Nižné Raslavice - klasicistický kaštieľ foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 386.
Literatúra
www.raslavice.sk