Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kluknava, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol, ktorý bol postavený v roku 1555 ako protestanský. V roku 1710 bol rožírený presbytériom a vežou a úplne zbarokizovaný. V roku 1809 zväčšili loď a v roku 1940 urobili generálnu opravu, pri ktorej vymenili vnútorné zariadenie. [1]
 

Kostol je jednoloďový obdĺžnikový renesančný priestor s pôvodnými krížovými klenbami s barokovým polygonálnym presbytériom a so západnou murovanou organovou emporou. Z južnej strany sú prístavby novej sakristie a rozšírenej lode. Na severnej strane predĺženého presbytéria je stará sakristia z roku 1710. [2]
 

V interiéri sú stavané mramorové oltáre a kazateľnica z roku 1940 podľa návrhu V. A. Zavarského. Z tých čias bola aj krížová cesta. Na stene za hlavným oltárom bola baroková olejomaľba zo začiatku 18. storoči. Vo veži je zvon z roku 1599 od zvonolejára Urbana Spiegera a zvon z roku 1645 od Juraja Wierda z Prešova. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol prešiel v rokoch 2012 - 2013 veľkou obnovou, pri ktorej bol interiér zmodernizovaný novými mozaikami.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014Kluknava - Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej foto © Viliam Mazanec 7/2014
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 54.
Bibliografia
www.kluknava.sk
GPS
48.921967, 20.938256
48°55'19.1"N 20°56'17.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk