Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Medzilaborce, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne pravdepodobne barokový kostol postavený v 18. storočí, neskôr bol klasicisticky upravený. Obnovili ho v roku 1878. Opravili ho po druhej svetovej vojne. Išlo o jednoloďovú stavbu s presbytériom so štvorcovým pôdorysom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. V lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená lizénami, pod kordónovými rímsami veže je oblúčkový vlys. [1] Veža je zakončená krásnou trojitou cibuľovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z roku 1878. [2]
 

Chrám patrí medzi najstaršie pamiatky v meste. Jeho existenciu dokladajú už zápisy z kanonickej vizitácie jágerského rímskokatolíckeho biskupa Františka Barkóczyho z roku 1749 a mukačevského uniatského (gréckokatolíckeho) biskupa Michala Manuela Olšavského z roku 1752. [3]
 

Prvá väčšia oprava sakrálneho objektu bola realizovaná v roku 1878 a v interiéri pribudol barokový ikonostas. Súčasný vzhľad nadobudol chrám po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1995 – 1998, vtedy sa dobudovali i bočné lode. [4]
 

Gréckokatolícki duchovní v chráme pôsobili do roku 1950, kedy bola gréckokatolícka cirkev socialistickým režimom zlikvidovaná. Obnovená bola až štátnym nariadením z 23. októbra 1992. [5]
 

Bohoslužby a sviatosti sa vyslovujú v cirkevnoslovanskom a rusínskom jazyku, Božie slovo sa číta v rusínskom jazyku. Do farnosti zavítali mnohé významné osobnosti – uviesť možno Paula Roberta Magocsiho, predsedu Svetovej rady Rusínov, či bývalého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča (spolu s manželkou Emíliou sa dňa 7. apríla 2004 zúčastnil archijerejskej svätej liturgie, ktorú slúžil vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita). [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia prebehla v rokoch 1995 – 1998. [7]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Fotogaléria
Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - Chrám sv. Bazila Veľkého foto © Viliam Mazanec 8/2021Medzilaborce - vstupná brána do areálu chrámu foto © Viliam Mazanec 8/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309 - 310.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 310.
[3 - 7] Informačná tabuľa v teréne. (8/2021)
GPS
49.271369, 21.901512
49°16'16.9"N 21°54'05.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk