Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
paša
titul vysokého hodnostára v Osmanskej ríši, zástupca tureckého sultána na podrobenom územíwww.pamiatkynaslovensku.sk