Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pašková - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Pašková, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802 na starších základoch. Obnovený bol v roku 1844 a 1884. Zo starej stavby sa zachovali obvodové múry, časť veže a obranný múrik zo 17. storočia. Ide o sieňový pozdĺžny sakrálny priestor, ktorý je polygonálne zakončený. Má drevený kazetový strop. Fasády sú hladké. Predstavaná veža je členená lizénovým rámovaním a krytá ihlancom. Nad združeným oknom čelnej fasády je štylizovaná štuková ornamentika a pod oknom letopočet 1802. Nad hlavným portálom pod omietkou je nápis z roku 1617, obsahujúci niekoľko mien. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza renesančný kalich a cínové taniere. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 454.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 454.
Bibliografia
www.paskova.sk
GPS
48.591730, 20.384344
48°35'30.2"N 20°23'03.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk