Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Píla - papiereň
Lokalita
obec Píla, okres Pezinok, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.obecpila.skwww.pamiatkynaslovensku.sk