Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ploské - rokokovo-klasicistický kaštieľ
Lokalita
obec Ploské, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kaštieľ, ktorý bol postavený v rokoch 1774 až 1778. Je to jednopodlažná trojtraktová budova s neskoršou, kolmo postavenou prístavbou na severnej strane. Deväťosová južná fasáda má trojosový rizalit so vstupným portálom a veľkým trojhranným tympanónom. Fasáda je členené pilastrami s bohatými štylizovanými rastlinnými a rímsovými nadstavcovými hlavicami, na ktorých je priebežná, bohato profilovaná podstrešná rímsa. Nadokenné volútové frontóny sú silne vyduté a obopínajú štylizovaný mušľový motív. Vstupný portál s ušnicovou šambránou má nadpražný reliéf a vydutý, krivkový frontón. Budova je zastrešená manzardovou strechou. V miestnostiach sú pruské klenby, čiastočne zdobené štukovým ornamentom. [1]
Súčasný stav a využitie
Kaštieľ je v súkromných rukách. Za kaštieľom je veľká záhrada.
Prístup
Stojí neďaleko kostola, pri hlavnej ceste cez obec.
Fotogaléria
Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012Kaštieľ Ploské foto © Viliam Mazanec 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 476 - 477.
Bibliografia
www.ploske.ocu.sk
GPS
48.813581, 21.320147
48°0 48' 48.89", 21°0 19' 12.53"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk