Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podlužany - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Podlužany, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol zo začiatku 18. storočia (?). Neskôr bol prefasádovaný. Jednoloďový sakrálny objekt s polkruhovým presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď pruskou klenbou, ktorá dosadá na vtiahnuté piliere. Fasády lode s nárožnými lizénami. Na štítovom priečelí stojí veža, krytá stanovou strechou. [1] Objekt má polkruhovo ukončené okná.
 

Hlavný oltár sv. Imricha je z 20. storočia, tirolská práca. Zvonček pri sakristii je barokový z čias stavby kostola. Zvon vo veži je z roku 1728. [2]
 

Podľa iných zdrojov išlo pôvodne o kaplnku postavenú panstvom Zay z Uhrovca, s oltárom z roku 1480. Kaplnka bola prestavená na kostolík až niekedy po roku 1860, pretože v tom roku bola pri kaplnke ešte drevená zvonica s dvoma zvonmi. Pôvodný oltár z kaplnky je hodnotná umelecká pamiatka stredoslovenskej proveniencie, dnes zreštaurovaný v zbierkach Trenčianskeho múzea. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 485.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 485.
[3] www.podluzany.eu (4.9.2016)
Bibliografia
www.podluzany.eu
GPS
48.769193, 18.239679
48°46'09.1"N 18°14'22.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk