Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poruba pod Vihorlatom - Chrám sv. Marka apoštola
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami z polovice 19. storočia. Sakrálna stavba je mladším derivátom východoslovenských kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou Komory koncom 18. storočia, ale nemá zdôraznenú liturgickú trojpriestorovosť, ale otvorené podvežie. [1] Ide o jednoloďový objekt so segmentovým presbytériom a vstavanou vežou, ktorá na priečelí tvorí rizalit.
 

Fasádová úprava s lizénovými rámami, ako aj trojstupňová baroková baňa s laternou vznikli po požiari kostola v roku 1918. [2] Dnes je však veža krytá vysokým ihlancom. Fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1986 dobudovali k objektu sakristiu.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 526.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 526.
Bibliografia
www.pouba.eu
GPS
48.823437, 22.135689
48°49'24.4"N 22°08'08.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk