Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vinné - neskororenesančný kaštieľ
Iný názov
Vinná
Lokalita
obec Vinné, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z polovice 17. storočia. Kaštieľ dali postaviť Sztárayovci, ktorí sa do pohodlného renesančného sídla presťahovali z Vinianského hradu. Kaštieľ situovali neďaleko gotického farského kostola. V ďalších storočiach ho rozširovali a upravovali. [1]
 

Rozšírený a barokovo upravený bol v prvej polovici 18. storočia. Menšie úpravy a adaptácie prebehli v druhej polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková dvojtraktová budova s priechodom v centrálnej osi. Na uličnej deväťosovej fasáde so šikmo postavenými nárožnými vežami je stredný portálový rizalit s ranobarokovou širokou bránou, ktorej kamenné ostenie je vykrojené a v nadpraží má rozoklaný prehýbaný nadstavec so šiškami. Vráta brány boli (ešte v 60. rokoch 20. storočia) novšie, klasicistické s empírovými klepadlami v podobe levích hláv. Na záhradnej fasáde sú dva hlboké rizality a výškou diferencovaná trojosová stredná časť s polkruhovo zakončenou bránou a manzardovou strechou. Okná sú secesne členené. Priechod má valenú klenbu s lunetami. Miestnosti sú zaklenuté valenými klenbami s lunetami, krížovými hrebienkovými klenbami a v neskorobarokových častiach stavby českými a pruskými klenbami. [2]

Pamiatková ochrana
Pamiatkový výskum pre MNV Vinné, 1979. Autorka: PhDr. Norma Urbanová. [3] Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Prešiel čiastočnou rekonštrukciou (nedokončenou).
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015Kaštieľ Vinné foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 215.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 403.
[3] PhDr. Norma Urbanová – výber výskumnej a publikačnej činnosti za roky 1967 – 2016. In: Monument revue, VI, č. 1, 2017, s. 93.
Bibliografia
www.vinne.sk
GPS
48.808390, 21.967189
48°0 48' 30.20", 21°0 58' 1.88"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk