Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné – Galéria mesta Humenné
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História
Mestské kultúrne stredisko v Humennom s podporou Klubu priateľov kultúry dalo návrh na zriadenie galérie, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Humennom Uznesením č. 134 zo dňa 27. 4. 2004. Uznesením č. 283 zo dňa 21. 6. 2005 bolo schválené zriadenie Galérie mesta Humenné a Štatút galérie. V súlade so zákonom č. 115/1998 v platnom znení, zaregistrovalo Ministerstvo kultúry SR Galériu mesta Humenné pod registračným číslom 26/2005 dňa 30.09.2005. Zriaďovateľom galérie je Mesto Humenné a galéria je súčasťou Mestského kultúrneho strediska. [1]
 

Z odborného hľadiska je galériou s komplexnou galerijnou dokumentáciou, so zameraním na tvorbu autorov pochádzajúcich z regiónu Horného Zemplína a na tvorbu neprofesionálnych a insitných umelcov. [2]
 

Ročne pripraví galéria pre milovníkov umenia 8 – 11 výstav. Medzinárodný plenér pod názvom Hornozemplínske impresie usporadúvame každý rok za finančnej podpory Mesta Humenné a aj Ministerstva kultúry SR. Vytvorené diela obohacujú zbierkový fond galérie. Výtvarné diela sú sprístupnené verejnosti formou výstav a výsledok rezbárskych plenérov majú občania mesta a návštevníci možnosť vidieť prostredníctvom Betlehemu každý rok počas najkrajších sviatkov roka. [3]

Kontakt
Mestské kultúrne stredisko Humenné
Gorkého 1
066 01 Humenné

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – piatok 7.30 – 15.00 hod
(a vo večerných hodinách počas podujatí organizovanými Mestským kultúrnym strediskom)
Výstavy diel sú sprístupnené verejnosti bezplatne.
Fotogaléria
Humenné – Galéria mesta Humenné foto © Jana Lacková 7/2022Humenné – Galéria mesta Humenné foto © Jana Lacková 7/2022Humenné – Galéria mesta Humenné foto © Jana Lacková 7/2022
Poznámky
[1 - 3] www.mskshe.sk/index.php/galeria (7.2.2020)
Bibliografia
www.humenne.sk
GPS
48.937919, 21.909389
48°56'16.5"N 21°54'33.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk