Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Trakany - Soľný dom
Iný názov
Veľký Tarkáň
Lokalita
obec Veľké Trakany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická budova z konca 18. storočia. Upravovaná bola v 19. a 20. storočí. Ide o dvojpodlažnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom a manzardovou strechou. Fasády na prízemí majú horizontálnu rustiku, na poschodí sú členené pilastrami. [1]
 

Budova bývalého Soľného úradu sa vyvyšuje nad mŕtvou Tisou, kde bol pôvodne prístav pre lode a plte, zvážajúce soľ z Východných Karpát. V obnovenej budove je zriadené múzeum s niekoľkými expozíciami:
 

• expozícia venovaná prevážaniu soli z Rumunska a Ukrajiny po rieke Tisa až do centra Rakúsko-Uhorskej monarchie, nájdeme tu zariadenie pôvodného úradu a písomnosti o soľnom sklade, ktorý sa v týchto miestach nachádzal pred vyše 200 rokmi, maketu dvora so skladmi soli, domčekmi robotníkov aj soľného župana,
 

• expozícia zameraná na pastierske umenie,
 

• etnografická expozícia obce a okolia, ktorá dokumentuje históriu obce Veľké Trakany a jej okolie,
 

• pamätná izba ľudového umelca z Veľkých Kapušian Tibora Gagoczyho.

Pamiatková ochrana
Veľkorysá rekonštrukcia prebehla v roku 2005.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Veľké Trakany - Soľný dom foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Soľný dom foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Soľný dom foto © Agnesa Delimanová 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 385.
GPS
48.387985, 22.095182
48.387985, 22.095182
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk