Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Fiľakovo - Židovský cintorín
Lokalita
obec Fiľakovo, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Fiľakovskí Židia v roku 1820 dostali povolenie na zriadenie židovského cintorína pri Šávoľskej ceste. Náhrobné kamene sú prevažne s hebrejským nápisom, pochádzajú z rozličného obdobia, možno ich podľa tvaru a materiálu veľmi ľahko rozoznať. Najstaršie náhrobky, ktoré dnes možno vidieť, pochádzajú pravdepodobne z druhej polovice 19. storočia. Veľkosťou sú skromnejšie ako nasledujúce, hornú časť majú oblúkovitú alebo uzavretú tympanónom. V dobre oddelených častiach sú klasicizujúce, vyrezávané náhrobné kamene s tympanónom, ktoré pochádzajú pravdepodobne z konca 19. storočia. V tretej, väčšej časti, ktorá je viditeľne oddelená od ostatných, sa nachádzajú náhrobné kamene z 20. storočia. Tu sú pomníky obeliskové. Ich nápis a symboly sú podľa tradície. Do pomníka vryté symboly sú odkazom, tvoria súčasť židovskej symboliky, sú vyznaním o zosnulom. Na hroboch nie sú figurálne obrazy, ilustrácie. Na niekoľkých pomníkoch môžeme vidieť typické symboly – džbán a vŕbu. Fiľakovský židovský cintorín z hľadiska motívov aj formy možno zaradiť medzi severomaďarské židovské cintoríny. [1]
 

Nové politické a spoločenské pomery po vyhnaní Turkov umožnili v oblasti usadenie a hospodársko-spoločenské včlenenie sa Židov. Obchod a oblasť pohostinstva – z čoho boli doteraz vylúčení – sa stali ich najdôležitejšou hospodárskou činnosťou. Zo stredoveku sa o fiľakovských Židoch zachovali iba sporadické údaje, podľa ktorých sa zaoberali obchodníctvom. Židovskú obec – Svätú spoločnosť Chevra Kadischa – vo Fiľakove založili v roku 1820. Medzi pôvodnými obyvateľmi sa spomínajú také typické mená ako: Lázár, Kohn, Büchler, Lemberger, Kaufmann, Fischer, Mintz a Boger. [2]
 

Matričnú knihu ortodoxnej židovskej náboženskej obce viedli od roku 1867, z predchádzajúceho obdobia o počte fiľakovských Židov možno získať údaje z lučeneckých matrík. Podľa zachovaných údajov v roku 1861 žilo vo Fiľakove 75 Židov, v roku 1887 ich bolo 165, v roku 1900 už 175. Od roku 1938 zakázali Židom usadiť sa v meste. V roku 1944 ich zobrali do lučeneckého geta a odtiaľ boli odvlečení do koncentračných táborov. Holokaust z nich prežilo iba veľmi málo. Synagóga, ktorú postavili v rokoch 1873 - 1874 podľa plánov Adolfa Árona Büchlera, dnes už neexistuje. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia z finančných prostriedkov rodiny Lowy (Lőwy) – Sydney, Austrália sa uskutočnila v roku 1998. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Nevyužíva sa.
Prístup
Cintorín sa nachádza na kraji mesta, pri hranici obývanej oblasti. Od vchodu až ku hrobom vedie cesta z kamennej dlažby. [5]
Fotogaléria
Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018Fiľakovo - Židovský cintorín foto © Ladislav Luppa 3/2018
Poznámky
[1 - 5] www.filakovo.sk/documents/pamatihodnosti/zidov_cintorin.pdf (20.9.2018)
Bibliografia
www.filakovo.sk
GPS
48.278583, 19.831258
48°16'42.9"N 19°49'52.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk