Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Kamenica
Lokalita
obec Kamenica nad Cirochou, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Luisézny kostol postavený v roku 1782. Obnovený bol v roku 1935. Jednoloďová stavba so štvorcovým segmentovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, v lodi sú pruské klenby, ktorých medziklenbové pásy dosadajú na dvojité krepované rímsy nástenných pilastrov. Hlavice pilastrov majú festóny na volútach. Na severnej strane presbytéria je sakristia, z ktorej vedú schody v múre na kazateľnicu. Bočné fasády sú hladké, uprostred s malým termálnym oknom. Vstupné priečelie je komponované do trojosovej, pilastrami členenej poschodovej časti, ktorá je zakončená architrávom a trojuholníkovým štítom na rizalite. Na architráv dosadá konkávne zakončený štít priečelia, v strede s vežou, ktorej masív zdôrazňuje horizontálna bosáž. Veža má veľké francúzske okno s balustrádou a nárožné pilastre, na ktoré dosadá iluzívny architráv zakončený tympanónom. Na konkávnych krivkách hlavného štítu sú umiestnené amfory a pinakle. Nad vstupným portálom je malý tympanón na konzolách, na jeho výplni sa nachádza letopočet 1935 datujúci obnovu kostola. [1]
 

V interiéri sú nesúrodé nástenné maľby z roku 1935 od R. Poláka. Z pôvodného klasicistického zariadenia sa zachovali dve tabernákulá. Ostatné zariadenie je nové. [2]
 

V roku 1943 došlo k obnove kostola a bol vybudovaný nový chór. V roku 1944 bola dokončená kostolná veža, kde sa umiestnili dva zvony. Jeden zo zvonov bol počas vojny roztavený a použitý na výrobu kanóna. Organ sa začal používať v roku 1852, a slúžil až do roku 1969. V novembri 2008 sa konala konsegrácia kostola. [3]
 

V tesnej blízkosti kostola stojí 300 ročná lipa veľkolistá, ktorá je zapísaná v katalógu chránených stromov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1987 bola zrenovovaná strecha a v roku 1990 sa konala renovácia vnútornej maľby, inštalovalo sa nové elektrické osvetlenie a obnovila sa sakristia. Pod kostolom bol urobený archeologický prieskum, ktorý potvrdil existenciu pohrebiska na mieste súčasného kostola. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - 300 ročná lipa stojaca vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - 300 ročná lipa stojaca vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - 300 ročná lipa stojaca vedľa kostola foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - kríž pred kostolom foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019Kamenica nad Cirochou - Kostol sv. Štefana prvomučeníka foto © Viliam Mazanec 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 11.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 11.
[3 - 5] www.obeckamenicanadcirochou.sk (6.11.2017)
GPS
48.934204, 22.001568
48°56'03.1"N 22°00'05.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk