Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla)
Lokalita
obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pamätník vznikol v roku 1923 podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča na mieste tragického pádu lietadla, v ktorom 4. mája 1919 cestoval Milan Rastislav Štefánik do vlasti. Tvorí ho areál s nástupnou lipovou alejou, priekopou a násypom, ktoré vymedzujú vnútornú plochu predelenú cestou, v strede s pyramídou a žulovou stélou s nápisom. Na vrchole násypov a v okolí pamätníka rastú lipy, niektoré z obdobia jeho vzniku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamätník bol rekonštruovaný v roku 1928 podľa projektu Dušana Jurkoviča. Potom ho renovovali v rokoch 1988 - 1992 podľa projektov Ing. arch. Gašparca a Ing. Tormu.[2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Správcom celého areálu pamätníka je obec Ivanka pri Dunaji, ktorá zabezpečuje jeho údržbu a organizuje v jeho areáli pietne spomienkové slávnosti. [3]
Fotogaléria
Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016Ivanka pri Dunaji – Pamätník Milana Rastislava Štefánika (Mohyla) foto © Hana Farkašová 7/2016
Poznámky
[1 - 3] Informačná tabuľa v teréne. 7/2016
GPS
48.171334, 17.230609
48°10'16.8"N 17°13'50.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk