Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rakúsy - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Rakúsy, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1797. Veža bola pristavaná v roku 1897. [1] Hlavným staviteľom kostola bol Jozef Kolbay a ako stavebný materiál použil kameň a tehlu. [2] Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Hlavnú fasádu tvorí predstavaná veža zakončená ihlancom, na prízemí členená lizénami. [3] Je vysoká 28,5 m. [4] Bočné fasády sú hladké so skosenými hranami. Strecha je sedlová. [5] Jej dĺžka je 19 m, šírka 11 m a výška 5,5 m. Vo veži sú umiestnené tri zvony s hmotnosťou 696 kg, 368 kg a 69 kg. [6]
 

Interiér kostola je jednoduchý. Oltár je pseudoklasicistický, uprostred obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade od V. Kissa z roku 1924. [7] Okolo kazateľne sú znázornené postavy evanjelistov a uprostred nich Ježiš Kristus. V stene kostola je vsadená mramorová tabuľa ako spomienka na obete prvej svetovej vojny. Z vybavenia kostola sa zachovali bohoslužobné nádoby a dva strieborné svietniky. Vzácny historický organ, pochádza z dielne Jozefa Kolbayho a bol postavený v roku 1882. Má spolu 8 registrov. Interiér kostola dotvára 37 lavíc. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po odchode nemeckého obyvateľstva kostol nebol využívaný, preto značne chátral. V roku 2000 sa evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku z iniciatívy pána Andreja Vaverčáka rozhodol, že ho zrekonštruuje. Kostol sa odvodnil, a postupne sa vymenila vonkajšia i vnútorná omietka, uskutočnila sa výmena okien, objekt sa zelektrifikoval a vymaľoval. Interiér doplnili kruhovým kovaným lustrom, ktorého autorom je Ján Scholcz. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 18.
[2] https://sk.wikipedia.org (18.6.2017)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 18.
[4] https://sk.wikipedia.org (18.6.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 18.
[6] https://sk.wikipedia.org (18.6.2017)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 18.
[8 - 9] https://sk.wikipedia.org (18.6.2017)
Bibliografia
www.rakusy.sk
GPS
49.188379, 20.384672
49°11'18.2"N 20°23'04.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk