Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
reliéf
plastika vypracovaná z plochy, ktorá má k tejto ploche ešte evidentne nejaký vzťah. Má ilúziu tretieho rozmeru – náznak



www.pamiatkynaslovensku.sk